Διαχείριση Βάρους

Διαχείριση Βάρους

Στόχος κάθε διατροφικής παρέμβασης είναι η εξασφάλιση ενός φυσιολογικού βάρους ανάλογο με την εικόνα του ατόμου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι διατροφικές μας συμβουλές αφορούν τη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου, όσον αφορά στο βάρος του, το ύψος του, την ηλικία του, την καθημερινή του δραστηριότητα, την κατάσταση της υγείας του και τις μοναδικές του διατροφικές συνήθειες.

Αρχικό μας μέλημα είναι να βρούμε μια ισορροπία στη σχέση μας με το φαγητό. Για το λόγο αυτό κάθε σχεδιασμός ενός διατροφικού πλάνου αποφασίζεται από κοινού. Έτσι, επιτυγχάνεται η δημιουργία  ενός εξατομικευμένου πλάνου διατροφής από το οποίο δύσκολα θα μπορέσουμε να παρεκκλίνουμε.

Τα άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος, όπως και τα άτομα που θέλουν να πάρουν βάρος είναι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται εκτεταμένα με το βάρος τους, ακολουθούν προγράμματα διατροφής και εξαντλητικές χωρίς αποτέλεσμα καθώς ο βασικός ρυθμιστής της συμπεριφοράς τους «ο εγκέφαλος» τους δηλαδή το μυαλό τους δεν πήρε «ενεργό ρόλο» σε όλη τη διαδικασία απώλειας ή πρόσληψης βάρους.

Έτσι μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές θα αποδεχθούμε το σώμα μας, θα μετατρέψουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, επιλύοντας ταυτόχρονα και άλλα προβλήματα που μας εμποδίζουν να πάρουμε ή να χάσουμε βάρος.  Θα στοχεύσουμε στην ομαλή απόκτηση ενός υγιούς βάρους, το οποίο θα διατηρήσουμε χωρίς κόπο παρά μόνο μέσα από τη “νέα” μας διατροφική σχέση και το “συμβολαιο” με τον εαυτό μας.