Υπηρεσίες από απόσταση

Υπηρεσίες από απόσταση

Οι υπηρεσίες από απόσταση αφορούν άτομα τα οποία χρειάζονται διατροφικές συμβουλές και βρίσκονται στο εξωτερικό ή είναι δύσκολο να μετακινηθούν από το χώρο τους. Όσο δύσκολο και αν ακούγετε, όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος και εμείς αποτελούμε μέλη αυτού του σχεδίου δράσης.

Αφήστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας