Υπηρεσίες για συλλόγους και επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για συλλόγους και επιχειρήσεις

Το τροφόσπιτο δημιουργήθηκε με στόχο την τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων μέσα από την τροποποίηση της διατροφικής τους συμπεριφοράς και της υιοθέτησης ενός δραστήριου τρόπου ζωής.

Η εξασφάλιση της καλής υγείας των παιδιών μέσα από δραστηριότητες οι οποίες τους μαθαίνουν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και την επίδρασή της σε όλα τα στάδια της ζωής τους αποτελεί βασικό μας μέλημα.

Τα υγιή παιδιά σε όλα τα επίπεδα θα αποτελέσουν υγιείς εφήβους και στη συνέχεια υγιείς ενήλικες που θα  διαδώσουν μια υγιή κουλτούρα στη διατροφή και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.

Σχολεία, αθλητικές ομάδες και σύλλογοι μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς για οπουδήποτε θέμα αφορά την ενημέρωση παιδιών και γονέων καθώς και για τη διοργάνωση διατροφικών εργαστηρίων.

Ωστόσο,   η επιμόρφωση ενηλίκων είναι σημαντική για εμάς καθώς μέσα από κύκλους σεμιναρίων και «μαγειρικών» εργαστηρίων αλλά και ημερίδων πάνω σε θέματα διατροφής μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων γύρω μας σε πολλά επίπεδα.

Αθλητικοί σύλλογοι, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση του προσωπικού τους στο κομμάτι διατροφή και υγεία μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς.